Obchodné podmienky

 
 

Potrebuješ poradiť? Volaj (Po - Pia: 08:30 - 16:00): +421 948 392 388

 
 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky zážitkovej agentúry Enjoy Zážitky

Obchodné podmienky zážitkovej agentúry EnjoyZazitky.sk v našej reči (výber v skrátenej verzii)

    
Tým, že do košíka vložíš zážitok ktorý si si vysníval Ty či Tvoj blízky, vyplníš potrebné údaje a objednávku odošleš, uzavieraš s nami kúpnu zmluvu a zároveň súhlasíš s našimi obchodnými podmienkami.

  • Poukaz na zážitok Ti dodáme spôsobom, ktorý si si zvolil vo svojej objednávke. Na základe poukazu zabezpečíme realizáciu zážitku tak, ako je to uvedené v popise zážitku.
  • Nezodpovedáme za to, ak Tvoju zásielku stratí či poškodí prepravca alebo pri objednávaní uvedieš zlú adresu.
  • Doručený poukaz môžeš niekomu darovať. Pozor, tým pádom zážitok už nemôžeš absolvovať a užije si ho ten, komu si ho daroval. Dobre si to preto premysli :-)
  • Ak prevádzkovateľ zážitku zavesil svoje podnikanie na klinec a zážitok sa nedá absolvovať, vrátime Ti peniaze alebo si môžeš vybrať iný zážitok z našej aktuálnej ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
  • Poukaz na zážitok Ti môžeme zaslať poštou, kuriérom alebo e-mailom ako PDF súbor. Zaplatiť zaň môžeš prevodom na účet, platobnou kartou cez SporoPay, Tatrapay alebo v hotovosti na našej pobočke. Ak si si poukaz nechal doručiť poštou alebo kuriérom, zaplatiť môžeš aj pri dobierke. Faktúra ti bude doručená ako PDF súbor na Tvoj e-mail. Zachrániš tak malý stromček :-)
  • Poukaz Ti odošleme tak rýchlo, ako tu bude v našich silách a technických možnostiach. V prípade bezhotovostnej platby Ti poukaz zašleme po pripísaní prostriedkov na náš účet.
  • Ak nie je uvedené inak, poukaz má platnosť 12 mesiacov. Ak by sa zážitok kvôli technickým problémom nemohol realizovať, platnosť Ti predĺžime. Zážitok treba rezervovať cez našu stránku. Rezervácia je záväzná. Pokiaľ nie je v podmienkach zážitku uvedené inak, termín môžeš zmeniť maximálne 14 dní vopred.
  • Poukaz nám môžeš do 14 dní od objednania vrátiť, bez toho aby si nám povedal prečo. Do 14 dní od Tvojej žiadosti Ti vrátime sumu, ktorú si za poukaz zaplatil. Poukaz môžeš vrátiť až do 30 dní od jeho vystavenia. Po uplynutí 14 dňovej zákonnej lehoty si budeme účtovať poplatok 15% zo sumy zážitku, najmenej však 15 Eur.
  • Tým, že si u nás objednáš zážitok, súhlasíš so spracovaním svojich osobných údajov. Tvoje osobné údaje nebudeme zneužívať a ak nás o to požiadaš, vymažeme ich z našej databázy.
  • Za využtie našich služieb Ti vždy poďakujeme. Nebudeme Ti zazlievať negatívnu reakciu a budemu ju brať ako podnet k zlepšeniu našich služieb. Ak budeš s našimi službami spokojný Ty, budeme spokojní aj my. Tento bod nehľadaj v obchodných podmienkach nižšie, aj keď  pre nás je najdôležitejší!

 

Obchodné podmienky zážitkovej agentúry EnjoyZazitky.sk (kompletné zenenie)

 

Spoločnosť Enjoy Group s.r.o., so sídlom: Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 668 659, DIČ: 2023508234, IČ DPH: SK2023508234, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 22182/S, ktorá je prevádzkovateľom portálu EnjoyZazitky.sk, vydáva tieto Obchodné podmienky

I. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ: spoločnosť Enjoy Group s.r.o., Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 668 659, DIČ: 2023508234, IČ DPH: SK2023508234 prevádzkujúca portál EnjoyZazitky.sk

Kupujúci: Fyzická, prípadne právnická osoba nakupujúca na stránke EnjoyZazitky.sk

Držiteľ poukazu: Kupujúci prípadne tretia osoba, v prospech ktorej bol Zážitok zakúpený a ktorá môže čerpať Zážitok na základe Zážitkového poukazu.

Poskytovateľ služby: subjekt ponúkajúci Zážitok prostredníctvom portálu Prevádzkovateľa. Poskytovateľ služby je zodpovedný za realizáciu Zážitku.

Zážitkový poukaz: je poukaz na Zážitok s unikátnym kódom, bezpečnostným kódom a platnosťou oprávňujúci Držiteľa poukazu čerpanie Zážitku u Poskytovateľa špecifikovaného v tomto poukaze. Neoddeliteľnou súčasťou Zážitkového poukazu sú priložené informácie a podmienky k realizácií Zážitku, ktorými je Držiteľ poukazu povinný sa riadiť.

Darčeková poukážka: poukážka s unikátnym kódom, bezpečnostným kódom a platnosťou oprávňujúca držiteľa poukazu uplatniť si zľavu v hodnote uvedenej na tejto poukážke na nákup Zážitku na stránke EnjoyZazitky.sk

Zážitok: služba, ktorú ponúka Poskytovateľ prostredníctvom portálu EnjoyZazitky.sk . Zážitok obsahuje špecifikáciu služby, cenu a podmienky využitia služby. Prevádzkovateľ po objednaní Zážitku vystaví Kupujúcemu Zážitkový poukaz na jeho absolvovanie o Poskytovateľa.

II. Objednanie Zážitku

Poskytovateľ uverejňuje Zážitky na portáli EnjoyZazitky.sk, ktoré si môže Kupujúci zakúpiť.

Vyplnením objednávkového formulára na stránke EnjoyZazitky.sk Kupujúci objednáva Zážitok.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný Zážitkový poukaz alebo Darčekovú poukážku kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Objednávka sa stáva záväznou v momente uhradenia ceny za Zážitok.

Prevádzkovateľ je poverený od Poskytovateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu, na preberanie ceny za Zážitok.

Daňové doklady vydáva Poskytovateľ, ktorý je predajcom služby.

Právnická osoba, resp. fyzická osoba - podnikateľ, ako Kupujúci, má nárok na obdržanie faktúry, ktorú vystaví prevádzkovateľ služby. Túto skutočnosť je povinný Kupujúci oznámiť Poskytovateľovi, prípadne Prevádzkovateľovi spolu s uvedením fakturačných údajov.

Poskytovateľ nie je povinný vystaviť daňové doklady fyzickým osobám, nepodnikateľom.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu, prípadne Držiteľovi poukazu v dôsledku zle uvedených informácií zo strany Kupujúceho, prípadne Držiteľa poukazu.

Kupujúci môže zakúpenú darčekovú poukážku darovať tretej osobe - Držiteľovi poukazu. V takom prípade Kupujúci stráca nárok na čerpanie Zážitku a tento nárok prechádza na Držiteľa poukazu.

III. Dodacie podmienky

Dodacia doba doručenia Zážitkového poukazu, resp. Darčekovej poukážky Kupujúcemu začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky pri platbe za tovar na dobierku.

Pri ostatných spôsoboch platby začína plynúť dodacia doba odo dňa prijatia platby.

Predpokladaná doba doručenia uvedená na stránke EnjoyZazitky.sk pri konkrétnom spôsobe doručenia má informatívny charakter a nie je záväzná.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie Zážitkového poukazu alebo Darčekovej poukážky zavinené doručovateľskou spoločnosťou (napríklad Slovenská pošta alebo kuriérska spoločnosť) alebo elektronickou poštou.

IV. Vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, resp. Držiteľom poukazu

Prevádzkovateľ nevstupuje do zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Poskytovateľom.

Prevádzkovateľ prenajíma Poskytovateľovi priestor na stránke EnjoyZazitky.sk, prostredníctvom ktorého uzatvára Poskytovateľ zmluvy s Kupujúcimi na využitie Zážitkov na základe vystavených Zážitkových poukazov. Prevádzkovateľ je len sprostredkovateľom Zážitku a predmetné služby nepredáva ani neposkytuje.

V. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

Poskytovateľ je plne zodpovedný za plnenie Zážitku podľa jeho špecifikácie v čase objednania Zážitku ako aj za jeho kvalitu a rozsah a naplnenie všetkých práv Kupujúceho, resp. Držiteľa poukazu súvisiace s uplatnením Zážitku. Poskytovateľ je taktiež zodpovedný za správnosť informácií o Zážitku ako aj jeho cene, resp. cenách, ktoré Prevádzkovateľ na stránke EnjoyZazitky.sk uvádza.

Kupujúci berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za plnenie Zážitku.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s uplatnením Zážitku u Poskytovateľa.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu je tak povinný uplatňovať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z kúpy a realizácie Zážitku u Poskytovateľa

VI. Platnosť poukazu

Platnosť Zážitkového poukazu a Darčekovej poukážky je 12 mesiacov od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je uvedené inak.

Platnosť Zážitkového poukazu a Darčekovej poukážky je pevná a nie je možné ju predĺžiť, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade ich nevyužitia v rámci platnosti nemá Kupujúci alebo Držiteľ poukazu nárok na vrátenie sumy za nevyužité služby.

VII. Výmena Zážitkového poukazu

Kupujúci prípadne Držiteľ poukazu má nárok na výmenu Zážitkového poukazu, ktorý nebol rezervovaný alebo uplatnený, za iný Zážitkový poukaz z ponuky uvedenej na stránke www.EnjoyZazitky.sk. Výmena je možná za iný poukaz v rovnakej alebo nižšej cene, ako cena pôvodného poukazu v čase jeho zakúpenia. V prípade záujmu o výmenu za poukaz vo vyššej cene Kupujúci, prípadne Držiteľ poukazu uhradí rozdiel medzi týmito cenami.

Pre výmenu poukazu je nutné zaslanie požiadavky na e-mail info@enjoyzazitky.sk s uvedeným kódom pôvodného Zážitkového poukazu a presnú špecifikáciu požadovaného Zážitkového poukazu. Nový poukaz bude vystavený s platnosťou do dátumu uvedeného v pôvodnom Zážitkovom poukaze.

VIII. Reklamácia

Reklamácia objednaného Zážitkového poukazu, Darčekového poukazu alebo realizácie Zážitku je nutné urobiť bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní, od zistenia vady písomne prípadne e-mailom na adresu info@enjoyzazitky.sk .

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu je povinný v reklamácií uviesť detailný popis vady a kód poukazu, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje.

Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní od doručenia reklamáciu vyriešiť. V prípade zamietnutia reklamácie je povinný zaslať písomné vyjadrenie poštou prípadne e-mailom Kupujúcemu, resp. Držiteľovi poukazu.

V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu právo na kompenzáciu, zľavy, prípadne odstúpenie od zmluvy.

IX. Storno objednávky

V zmysle § 9 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od dodania tovaru v prípade, že Zážitkový poukaz, resp. Darčekovú poukážku nevyužil. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy je nutné zaslať spolu so Zážitkovým poukazom alebo Darčekovou poukážkou, dokladom o jeho kúpe a číslom účtu, na ktorý má byť vrátená suma poukázaná.

Prevádzkovateľ je povinný vrátiť plnú sumu za tovar do 14 kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s potrebnými náležitosťami. V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim v zákonnej lehote náklady na vrátenie tovaru hradí Kupujúci.

V prípade, že Kupujúci chce od zmluvy odstúpiť po uplynutí 14 dní od doručenia, je možné vrátiť Zážitkový poukaz alebo Darčekovú poukážku do 30 dní od jej doručenia. V takomto prípade bude Kupujúcemu účtovaný storno poplatok vo výške 15% z celkovej hodnoty, minimálne však vo výške 15 Eur. O túto sumu bude znížená suma zaslaná na účet Kupujúcemu.

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností Kupujúcim, resp. v prípade nemožnosti realizácie objednaného zážitku zo strany Poskytovateľa služby. V takomto prípade je predávajúci povinný vrátiť plnú sumu za objednaný Zážitkový poukaz, resp. Darčekovú poukážku najneskôr do 15 dní od písomného odstúpenia od zmluvy na účet Kupujúceho, resp. Držiteľa poukazu.

Prevádzkovateľ má v prípade zistenia nesprávnych, resp. inak neplatných informácií uvedených v popise Zážitku, kvôli ktorým nemôže byť Zážitok ponúkaný, právo stiahnuť Zážitok z ponuky. V takomto prípade sa všetky vystavené Zážitkové poukazy k danému Zážitku rušia a Kupujúcim bude na účet do 14 dní vrátená plná cena za objednaný zážitok.

Kupujúci alebo Držiteľ poukazu môže odstúpiť od zmluvy v prípade nemožnosti realizácie objednaného Zážitku zo strany Poskytovateľa služby alebo Prevádzkovateľa. V takomto prípade má Kupujúci alebo Držiteľ poukazu nárok na:

- vrátenie plnej výšky kúpnej ceny daného Zážitku. V takomto prípade je Prevádzkovateľ povinný do 14 kalendárnych dní zaslať túto čiastku na účet Kupujúceho alebo Držiteľa poukazu.

alebo

- výmenu za iný Zážitkový poukaz v rovnakej alebo nižšej cene ako cena daného Zážitkového poukazu v čase jeho zakúpenia. V prípade záujmu o výmenu za Zážitkový poukaz vo vyššej cene Kupujúci alebo Držiteľ poukazu uhradí rozdiel medzi týmito cenami.

X. Súkromie

Kúpujúci, resp. Držiteľ poukazu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje Prevádzkovateľovi ako aj Poskytovateľovi osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári (t.j. meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a e-mail) dobrovoľne a slobodne. Osobné údaje budú použité Prevádzkovateľom a Poskytovateľom na potreby uplatenia Zážitku.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu si je vedomý, že Prevádzkovateľ na účely uplatenia objednaného zážitku ako aj na reklamné a marketingové účely spracúva osobné údaje v mene Poskytovateľa na základe ustanovenia § 4 ods.2 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu týmto súhlasí s poskytnutím a sprístupneným osobných údajov na uvedené účely. Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu si je vedomý, že bez tohto súhlasu nie je možné plnenie Zážitku.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu súhlasí s uvedením slovného hodnotenia Poskytovateľa na stránke Prevádzkovateľa, ktoré Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu uviedol na stránke EnjoyZazitky.sk, resp. aplikácií pridruženej k stránke. V prípade použitia fotografie k slovnému hodnoteniu, udeľuje Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu časovo a geograficky neobmedzenú licencia bez nároku na odplatu na použitie fotografie Prevádzkovateľov alebo Poskytovateľom za účelom prezentácie, na marketingové alebo reklamné účely. V prípade, že sa na predmetnej fotografií nachádzajú iné osoby, Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu je povinný zaistiť súhlas s použitím diela všetkých týchto osôb. Za prípadné porušenie tejto povinnosti nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu má právo kedykoľvek písomne alebo e-mailom požiadať o odvolanie súhlasov uvedených v tomto článku zmluvy.

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia odo dňa ich súhlasu Kupujúcim, ak nie je písomne dohodnuté inak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrebujete poradiť?Potrebujete poradiť?