SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
 

Potrebuješ poradiť? Volaj (Po - Pia: 08:30 - 16:00): +421 948 392 388

 
 
 
Úvod > Spracovanie osobných údajov > SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Trhák mesiaca
01.05.2020
Trhák mesiaca
Tandemový zoskok padákom - Prievidza Dokonca zostáva ešte
4 dní
17 hodín
42 minút
45 sekúnd
 
 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto súhlasom nám dávaš možnosť zasielať ti e-mailový newsletter. Nájdeš v ňom naše najzaujímavejšie akcie, cenové ponuky, novinky, súťaže, či nové služby. Posielame ho maximálne 2-krát mesačne. Súhlas môžeš kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku

Týmto súhlasom vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa spoločnosťou Enjoy Group s.r.o., so sídlom Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO 46 668 659, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo 22182/S (ďalej len „EnjoyZážitky.sk“) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať EnjoyZážitky.sk na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je EnjoyZážitky.sk so sídlom Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica

EnjoyZážitky.sk je možné kontaktovať:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

b)    elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@enjoyzazitky.sk alebo

c)    telefonicky na čísle +421 948 392 388.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním EnjoyZážitky.sk tak ako je uvedené vyššie.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrebujete poradiť?Potrebujete poradiť?